Friday, October 29, 2010

Kepentingan Ilmu dan Ibadat

'Wahai orang-orang yang ingin bebeas dari segala mara bahaya dan yang ingin beribadat dengan benar, semoga Allah melimpahkan taufiq-Nya kepada kita. Dengan itu, wajib ke atas kita membekalkan diri dengan ilmu. Ini kerana, beribadat tanpa ilmu adalah sia-sia, kerana ilmu adalah punca kepada segala perbuatan'

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali


Perlu diketahui, ilmu dan ibadat adalah dua perkara yang saling berkait. Hal ini kerana, pada dasarnya, segala yang kita lihat, dengar dan pelajari adalah untuk ilmu dan ibadat. Firman Allah :
"Allah yang menciptakan tujuh petala langit dan Bumi seperti itu ; perintah Allah berlaku terus menerus antara alam langit dan Bumi. Supaya kamu mengetahui sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu"
at-Thalaaq : 12

Dengan merenung keindahan langit dan bumi, diharapkan kita akan memperoleh ilmu darinya. Dengan meneliti ayat di atas, sudah cukup jelas untuk membuktikan bahawa ilmu itu mulia. Lebih-lebih lagi ilmu tauhid kerana dengannya kita dapat mengenal Allah dan sifa-sifat-Nya.

Firman Allah

"Dan ingatlah, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu"
az-Zaariyat : 56

Perkara ini menunjukkan betapa mulianya ibadat dan ayat di atas cukup membuktikan tentang kemuliaannya serta kewajipan untuk sentiasa menjalankan ibadat. Sungguh besar erti ilmu dan ibadat kepada kehidupan dunia dan akhirat. Maka, wajiblah ke atas kita untuk hanya mengejar ilmu dan menjalankan ibadat dan melupakan perkara-perkara lain yang batil. Hal ini kerana, dalam ilmu dan ibadat sudah terkandung segala urusan dunia dan akhirat.

Membangunkan negara dan mencipta kemakmuran juga termasuk ibadat jika dilaksanakan kerana Allah. Jadi, bersama ilmu dan ibadat, kita dapat mencapai kebahagiaan dunia dengan kemajuan dunia yang sihat dan bukan yang menyesatkan, juga kebahagiaan di akhirat.

Allahua'lam..


Rujukan daripada Minhajul Abidin Wasiat Imam Ghazali, Bab Peringkat Ilmu dan Ma'rifat.

No comments:

Post a Comment